Inleiding

In iedere centrale verwarmingsinstallatie ontstaat na verloop van jaren aan de waterzijde een vervuiling van schilfers en van fijn ijzeroxide slib als gevolg van roestvorming. Deze roestvorming wordt veelal veroorzaakt door suppletie van water of door contact van het systeemwater met lucht, bv. in systemen met een open expansievat en systemen met kunststofleidingen. Vooral als de watersuppletie groter is dan 10% per jaar van het verwarmde oppervlak wordt de kans op problemen door slibvorming en corrosie in het systeem vergroot.

Het slib en de schilfers leiden tot circulatiestoringen, met als gevolg: ketelsteenafzetting, verstopte radiatoren, pompstoringen, enzovoorts. Problemen met slib treden ook vaak op na verbouwingen; zo doen zich niet zelden verstoppingsklachten voor indien achteraf thermostaatkranen worden ingebouwd.

Het slib ligt veelal op de laagste punten van de diverse onderdelen van het systeem zoals radiatoren, horizontale pijpleidingen, enz. dit slib wordt periodiek mobiel als bij koud weer alle radiatorkranen open gaan. Daarna bezinkt het slib weer op plaatsen waar de stroomsnelheid het laagst is. De plaatsen waar dit bezinken gebeurt, zijn o.a. de ketel en de verdeelstukken.

Voor het spuien van de cv-installatie kan men zich bedienen van een aftapkraan, die zich op het laagste punt van iedere verwarmingsketel bevindt. Het is de bedoeling dat hiermee regelmatig door krachtig spuien het neergeslagen slib uit de ketel(s) wordt verwijderd. In de praktijk blijkt dat het slib zich op verder gelegen plaatsen dan het spuipunt ophoopt en dat evenzeer van regelmatig spuien weinig terecht komt.

Daarom Is het beter dat het slib helemaal niet in de ketel komt, maar systematisch in een aparte filter wordt opgevangen. Vooral in oudere installaties en installaties die een verbouwing hebben ondergaan is een of andere vorm van filtratie onmisbaar.

Voordelen van een deelstroomfilter

 1. De opgeloste vervuiling wordt continu in deelstroom uit het systeemwater gefiltreerd.
 2. Het systeemwater blijft slibvrij.
 3. Het spoelen en spuien als middel om het systeem van de vervulling te ontdoen, kan praktisch geheel achterwege blijven.
 4. Voorkomen van lekkende en verstopte kranen en radiatoren.
 5. Werkt als luchtafscheider.
 6. Langere levensduur van de gehele installatie.

De plaats van de deelstroomfilter in de installatie

In principe wordt de filter geplaatst in een nog aan te leggen leiding tussen aanvoer en retour. Indien er onvoldoende water door de filter stroomt, dan is een hulppomp noodzakelijk.

De levering omvat:

 • een stalen filterhuis op poten
 • filtermassa
 • 2 sproeikoppen
 • circulatie watermeter "R"
 • suppletie watermeter "B"
 • 3 kogelkranen
 • 2 motorgestuurde 3-wegkleppen "D"
 • ontluchter "E"
 • 2 manometers "F"
 • pompunit met drukvat
 • breektank met vlotterkraan
 • digitale tijdschakelklok "T" in afgesloten kast

Het monteren van de deelstroomfilter

 1. Het aanleggen van een aanvoer- en retourleiding van de filterpot naar de aan- en retouraansluitingen van het systeem.
 2. Het aanleggen van een rioolleiding van de filterpot tot bij een rioolwaterafvoer.
 3. Het aanleggen van een leiding tussen de breektank en de waterleiding.
 4. Het monteren van het drukvat met pomp en filterpot.

Garantie

1 jaar op wisselstukken en uurlonen.

Sequestrol Benelux
Industriezone 6, Tragelweg 6
9230 Wetteren
T: (+32) (0)9 369 83 35
E: info@sequestrol.be

Stoom

Alles over stoom en hoe Sequestrol Benelux u kan helpen met uw stoominstallaties.

Product

Informatie over Sequestrol Benelux en het vloeibaar waterbehandelingsproduct.

CV

Sequestrol Benelux kan ook heel wat doen voor uw centraal verwarmingscircuit.

Installaties

Sequestrol Benelux levert, plaatst en onderhoudt installaties zoals onthardingsfilters, ontijzering, omgekeerde osmose, enz.