Productinformatie

Sequestrol is vervaardigd uit biologische producten, o.a., sacharose en dextrine. Tevens is het goedgekeurd door KIWA en TNO.

Inleiding

Sequestrol is een vloeibaar waterbehandelingsproduct. Door een uitgebalanceerde samenstelling is dit product een gecombineerd hardheidssequestreermiddel en corrosie-inhibitor, wat gedoseerd kan worden in vrijwel alle warmwater-, heetwater- en stoominstallaties om:

  • Complex sporen resthardheid te binden.
  • De gassen zuurstof en koolzuur te neutraliseren.

Dit product is geproduceerd op organische basis met als hoofdcomponenten sacharose en dextrine.

Sequestrol is niet giftig en biologisch afbreekbaar en verleent als zodanig een positieve bijdrage aan het milieu. Na onderzoek heeft KIWA een verklaring van geen bezwaar op toxicologische gronden voor het product Sequestrol afgegeven. Tevens is Sequestrol getest door TNO op schadelijkheid voor de gezondheid, Bij dit onderzoek kwam als resultaat uit de LD-50 test naar voren, dat Sequestrol tien maal minder schadelijk is voor de mens dan keukenzout. Het product Sequestrol kreeg een LD-50 waarde van 30 gram per kg, lichaamsgewicht, hetgeen als zeer gunstig aangemerkt mag worden.

Samenstelling

De belangrijkste bestanddelen van het product Sequestrol zijn een aantal sacharose derivaten zoals suikerzuur en diverse alkalisacharaten. Deze verbindingen worden gevormd door onder druk- en temperatuurverhoging sacharose met natronloog, kaliumbicarbonaat en natriumbicarbonaat met elkaar te laten reageren.

Alkalisacharaten

De alkalisacharaten worden gevormd door een tamelijk exotherme reactie tussen sacharose, natronloog en/of kaliumcarbonaat, waarbij het kalium- of natriumsacharaat gevormd wordt met als formule:

C12H21KO11 of C12H21NAO11

De gevormde alkalisacharaten kunnen in waterig milieu bindingen aangaan met een groot aantal bivalente kation (metalen) waarvan de in water aanwezige calcium- en magnesiumionen de belangrijkste zijn.

Voorts worden ook het bivalente ijzerion en bariumionen gebonden.

De literatuur geeft aan dat er nooit meer dan drie moleculen van het bivalente metaalmolecuur gebonden kunnen worden. Uitvoerig laboratoriumonderzoek toonde de hardheidsbinding aan de primaire alcoholgroep aan. Hierdoor wordt de volgende structuurformule verkregen:

C12H22O11.3Cao.3H20

waarbij elke drie primaire alcoholgroepen een binding is aangegaan met de drie calciumionen, reagerend in een alkalisch milieu.

Suikerzuur

De andere component van Sequestrol is het suikerzuur dat gevormd door een zwakke oxidatie van sacharose of glucose in alkalisch milieu.

Tezamen met de alkalisacharaten is dit suikerzuur in staat de hardheid grondig te binden. Suikerzuur behoort, evenals een aantal andere componenten zoals E.D.T.A, melkzuur en citroenzuur tot een klasse verbindingen, die in staat zijn tot complexering van diverse metalen. De mogelijkheid van suikerzuur om in het algemeen in water oplosbare complexen te vormen met de verschillende metalen is het gevolg van de aanwezigheid van carboxyl en hydroxylgroepen die een covalente en gecoördineerde binding kunnen aangaan met het kation, waardoor als het ware een chelaat onstaat. De optimale werking van het suikerzuur treedt op in een alkalisch milieu. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende ionisatie van de waterstof in de hydroxylgroepen van het suikerzuur.

Een efficiënte complexvorming met alkalimetalen vereist de aanwezigheid van een aantal gecoördineerde covalente bindingen. De functionele groepen zijn dan in een zodanige positie, dat er een stabiele chelaatring gevormd kan worden. Als er meer dan één chelaatring gevormd kan worden ten gevolge van de multipliciteit van het complexvormende molecuul, dan veroorzaakt dit bijna altijd een toenemende stabiliteit van het metaalcomplex. Een voorbeeld hiervan is het suikerzuurcomplex van het calcium:

Ten gevolge van het feit dat deze stof niet giftig is, kan het suikerzuur tevens worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie.

Alkaliteit

Sequestrol heeft een pH-waarde van ca. 9,5, waardoor slechts een geringe alkaliteitsverhoging ontstaat.

Dextrine

Bij de vervaardiging van het Sequestrol wordt aan het te vormen waterbehandelingsproduct een vaste hoeveelheid dextrine toegevoegd, welke in een alkalisch milieu onder de heersende condities omgezet wordt.

Daardoor blijkt Sequestrol een oppervlaktespanning beïnvloedende werking te bezitten, waardoor het opkoken van het ketelwater wordt voorkomen.

Sequestrol Benelux
Industriezone 6, Tragelweg 6
9230 Wetteren
T: (+32) (0)9 369 83 35
E: info@sequestrol.be

Stoom

Alles over stoom en hoe Sequestrol Benelux u kan helpen met uw stoominstallaties.

Product

Informatie over Sequestrol Benelux en het vloeibaar waterbehandelingsproduct.

CV

Sequestrol Benelux kan ook heel wat doen voor uw centraal verwarmingscircuit.

Installaties

Sequestrol Benelux levert, plaatst en onderhoudt installaties zoals onthardingsfilters, ontijzering, omgekeerde osmose, enz.